V-Ray 6 for Maya - Tạo các bề mặt hình học chi tiết với V-Ray Enmesh

Hotline: 0902432715
V-Ray 6 for Maya - Tạo các bề mặt hình học chi tiết với V-Ray Enmesh

Với V-Ray Enmesh, bạn có thể lặp lại hình học trên bề mặt của vật thể mà không tốn thêm bộ nhớ. Bắt đầu xử lý hình học như một kết cấu, tạo chuỗi thư phức tạp, lưới ô tô, lưới kim loại, tấm, hàng rào, vải, v.v.

enlightenedTìm hiểu hệ sinh thái mới từ V-Ray: V-Ray Solo, V-Ray Premium, V-Ray Enterprise

 

 

Zalo
Hotline