V-Ray 6 for Cinema 4D — Setting up a Decal using displacement

Hotline: 0902432715
V-Ray 6 for Cinema 4D — Setting up a Decal using displacement

Chúng tôi đang hướng dẫn cho bạn cách dự án Decal V-Ray lên bề mặt ở bất kỳ góc độ nào mà không cần thêm tia UVW hoặc làm phiền các vật liệu cơ bản và cách bật di dời để có chủ nghĩa thực tế hơn nữa trong #VRay 6 mới nhất của chúng tôi cho Maxon Video 4D #hướngdẫn—click bên dưới để xem.

 

 

 

Thử tất cả các tính năng mới của V-Ray 6 cho Cinema 4D miễn phí trong 30 ngày, click vào đây

 

Zalo
Hotline