V-Ray 6 cho Houdini — Kết xuất đại dương hoàn hảo

Hotline: 0902432715
V-Ray 6 cho Houdini — Kết xuất đại dương hoàn hảo

Tìm hiểu cách tạo sóng biển hoàn hảo với sự hỗ trợ riêng cho các công cụ đại dương của Houdini trong V-Ray 6. Với nhiều quyền kiểm soát hơn bao giờ hết, bạn có thể kết xuất đại dương của Houdini nhanh hơn mà không cần bake kết cấu.

 

 

Zalo
Hotline