Sản phẩm

Hotline: 0902432715
Sản phẩm
V-Ray 6 for Revit là bộ công cụ kết xuất toàn diện nhất để kết xuất ảnh chân thực trong Revit. V-Ray 6 tăng cường cộng tác nhóm bằng cách cho phép bạn đưa dữ liệu Enscape vào bên trong V-Ray và xem lại kết xuất trên Chaos Cloud.
Để đơn giản hóa dòng sản phẩm và mang đến nhiều giá trị cho khách hàng, Chaos V-Ray thông báo chính thức ngưng hình thức cấp phép bản quyền vĩnh viễn. Và ra mắt license mới: V-Ray Solo, V-Ray Premium, V-Ray Enterprise. Vậy gói license V-Ray Solo có gì?
Để đơn giản hóa dòng sản phẩm và mang đến nhiều giá trị cho khách hàng, Chaos V-Ray thông báo chính thức ngưng hình thức cấp phép bản quyền vĩnh viễn. Và ra mắt license mới: V-Ray Solo, V-Ray Premium, V-Ray Enterprise. Vậy gói license V-Ray Solo có gì?
Để đơn giản hóa dòng sản phẩm và mang đến nhiều giá trị cho khách hàng, Chaos V-Ray thông báo chính thức ngưng hình thức cấp phép bản quyền vĩnh viễn. Và ra mắt license mới: V-Ray Solo, V-Ray Premium, V-Ray Enterprise. Vậy gói license V-Ray Premium có gì?
V-Ray for Maya phần mềm kết xuất hoàn chỉnh nhất thế giới cho hoạt ảnh và hiệu ứng hình ảnh. Đối với các nghệ sĩ 3D, những người cần một trình kết xuất nhanh và linh hoạt, Chaos® V-Ray® được xây dựng để tăng tốc độ và được thiết kế để sản xuất. Bất kể dự án nào, V-Ray đều có thể đáp ứng.
Phần mềm dựng hình 3D hoàn chỉnh nhất thế giới dành cho sản xuất và hình ảnh cao cấp.
Từ ngày 07/07/2022, hãy làm quen với hệ sinh thái Chaos. Truy cập bộ sưu tập đầy đủ của phần mềm Chaos® - V-Ray®, Cosmos, Phoenix, Player, Scans và Vantage. Cùng với kết xuất đám mây và cộng tác trong Chaos Cloud.
Chaos Vantage cho phép bạn khám phá các cảnh do V-Ray sáng tác trong thời gian thực trong môi trường theo dõi tia 100%.
Vũ trụ của bạn cho nội dung 3D thông minh. Bộ sưu tập nội dung 3D miễn phí cho kiến ​​trúc sư và nhà thiết kế.
V-Ray® for Revit là bộ công cụ trực quan hóa đa năng mang đến cho bạn những gì tốt nhất của cả hai thế giới — hình ảnh trực quan thời gian thực và hiển thị chân thực.
V-Ray for Maya phần mềm kết xuất hoàn chỉnh nhất thế giới cho hoạt ảnh và hiệu ứng hình ảnh. Đối với các nghệ sĩ 3D, những người cần một trình kết xuất nhanh và linh hoạt, Chaos® V-Ray® được xây dựng để tăng tốc độ và được thiết kế để sản xuất. Bất kể dự án nào, V-Ray đều có thể đáp ứng.
V-Ray Collection là bộ công cụ mô phỏng 3D tuyệt đỉnh. Các nghệ sĩ và nhà thiết kế đang tìm kiếm tổng thể sáng tạo tự do và linh hoạt, có thể truy cập ngay vào 15 sản phẩm Chaos với một license.
Tại sao trình kết xuất CPU & GPU mạnh mẽ của V-Ray® cho 3ds Max là tiêu chuẩn công nghiệp cho các nghệ sĩ và nhà thiết kế trong kiến ​​trúc, trò chơi, VFX, VR, v.v.
Giải pháp kết xuất chuyên nghiệp cho các nghệ sĩ và nhà thiết kế Cinema 4D.
V-Ray Render Nodes support network & distributed rendering on V-Ray for 3ds Max, V-Ray for Maya, V-Ray for Cinema 4D, V-Ray for Houdini, V-Ray for Nuke, V-Ray for Unreal, V-Ray for SketchUp, V-Ray for Rhino, and V-Ray for Revit.
Powerful rendering for the Blender community.
Kết xuất mạnh mẽ cho các nghệ sĩ tổng hợp.
Super-fast production rendering for VFX artists.
Cách nhanh nhất, đơn giản nhất để đưa cảnh V-Ray® vào thời gian thực - và hiển thị hình ảnh theo dõi tia, chân thực từ Unreal.
Giải pháp trực quan hóa tất cả trong một cho Rhino và Grasshopper. V-Ray® for Rhino là phần mềm kết xuất 3D kết hợp kết xuất thời gian thực và hiển thị chân thực thành một bộ công cụ trực quan hoàn chỉnh.
Zalo
Hotline