Hướng dẫn V-Ray 6: Thiết lập tạo bóng hoàn toàn tự động

Hotline: 0902432715
Hướng dẫn V-Ray 6: Thiết lập tạo bóng hoàn toàn tự động

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách tự động tạo các bề mặt địa hình hoặc đá trông thú vị bằng cách sử dụng quy trình làm việc theo thủ tục.

Trước tiên, chúng tôi sẽ tạo một hình học cơ sở đơn giản và sử dụng các công cụ sửa đổi đơn giản để thêm chi tiết. Sau đó, chúng tôi sẽ tạo một số bộ đổ bóng cơ bản, chẳng hạn như các bề mặt đá và cỏ khác nhau bằng cách sử dụng kết cấu Quixel MegaScans.

Chúng tôi sẽ sử dụng quy trình làm việc tự động để đặt các kết cấu đó trên bất kỳ loại bề mặt nào bằng Phép chiếu Triplanar và Ngẫu nhiên UVW. Cuối cùng, chúng tôi sẽ sử dụng các quy tắc thủ tục đơn giản để trộn tất cả các shader riêng lẻ lại với nhau và tạo ra kết quả cuối cùng.

 

Được làm với 3ds Max và V-Ray 6

Zalo
Hotline