Hướng dẫn tải và cài đặt V-Ray for Maya

Hotline: 0902432715
Hướng dẫn tải và cài đặt V-Ray for Maya

Hướng dẫn này dùng làm tài liệu tham khảo để cài đặt V-Ray cho Maya.

Một bản cài đặt hoàn chỉnh của V-Ray cho Maya bao gồm: V-Ray, V-Ray IPR, V-Ray Standalone, V-Ray license server, Chaos Cloud Client, V-Ray tools, V-Ray SDK, V-Ray AppSDK, Chaos Unified Login – Allows a single login, into whichever Chaos application, to grant access to all Chaos applications. For example, logging into Chaos Cloud will automatically also log you into Chaos Cosmos, the Chaos website etc., Chaos Cosmos

Nếu bạn là người dùng thử, vui lòng tham khảo Cài đặt bản dùng thử của V-Ray cho Maya, vì quy trình này khác với quy trình hiển thị trên trang này.


Các bước cài đặt V-Ray for Maya

Không nên chạy trình cài đặt V-Ray bằng đặc quyền quản trị. Đây là hướng dẫn dành cho Windows, nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành macOS hoặc Linux, vui lòng tham khảo thêm bài viết hướng dẫn tại đây

 

Trình cài đặt V-Ray tự động xóa mọi cài đặt trước đó. Điều này cho phép nâng cấp liền mạch từ các phiên bản trước. Nếu bạn gặp sự cố, hãy gỡ cài đặt thủ công các phiên bản trước đó để thực hiện cài đặt mới. Xem trang Gỡ cài đặt V-Ray để biết thêm thông tin. Trước khi chạy cài đặt, hãy đảm bảo tài khoản Windows của bạn có quyền quản trị.

 

1. Vui lòng dành chút thời gian để đọc thỏa thuận cấp phép. Chọn Tôi đồng ý để tiếp tục.

 

cài V-Ray for 3ds Maya 1

 

Nhấn nút Install để tiến hành cài đặt chuẩn. Nhấn nút Nâng cao để có thêm tùy chọn tùy chỉnh. 

Các loại cài đặt V-Ray có sẵn là:
 • Đầy đủ – Đây là bản cài đặt đầy đủ và bao gồm tất cả các thành phần như được mô tả trong phần “Tổng quan về cài đặt”. Nó sẽ cho phép bạn sử dụng V-Ray trong Maya để Kết xuất Mạng hoặc Phân phối, để chạy máy chủ kết xuất IPR, sử dụng SDK V-Ray và có máy chủ cấp phép V-Ray trên máy này.
 • Standalone – Cài đặt này bao gồm máy chủ kết xuất V-Ray Standalone và IPR. Vui lòng chọn tùy chọn này nếu bạn dự định chỉ sử dụng máy này cho Kết xuất phân tán với V-Ray Độc lập và máy chủ kết xuất IPR.
 • Thêm ngoại lệ tường lửa – Tự động thêm ngoại lệ tường lửa để IPR cho Maya và V-Ray Standalone có thể chạy không bị gián đoạn.

 

v-ray for 3ds Maya _ 2

 

Licensing | Cấp phép

Trong bước này, bạn có thể chỉ định máy chủ cấp phép V-Ray chạy cục bộ hay trên máy khác.

 • Nếu bạn chọn tùy chọn Từ xa (remote), bạn phải điền địa chỉ IP của máy chủ cấp phép V-Ray của bạn vào trường Máy chủ cấp phép chính. Vui lòng giữ nguyên cổng 30304. Máy chủ Giấy phép Thay thế được sử dụng khi máy chủ chính không phản hồi.
 • Nếu bạn chọn tùy chọn Cấp phép cục bộ (Local), bạn sẽ thấy cài đặt Máy chủ cấp phép Chaos (Chaos License Server installation).

 

v-ray for 3ds max license

 

2. Trước tiên, trình cài đặt sẽ kiểm tra các ứng dụng đang chạy và nhắc bạn dừng chúng, nếu có. Sau đó, nó sẽ tự động gỡ cài đặt tất cả các phiên bản cũ.

Tùy chọn máy chủ giấy phép Chaos

Ở bước này, bạn có thể chọn thư mục máy chủ cấp phép.

 • Di chuyển dữ liệu trong khi cài đặt – Khi được bật, hãy chuyển tất cả cài đặt của bạn được thực hiện với các phiên bản trước của Máy chủ cấp phép, chẳng hạn như hệ thống con dongle đã bật, cài đặt proxy, v.v. Khi tắt, hãy cài đặt Máy chủ cấp phép với tất cả cài đặt ở mặc định và mọi cài đặt tùy chỉnh từ cài đặt trước bị mất.
 • Thêm ngoại lệ tường lửa – Khi được bật, cổng cấp phép mặc định (TCP 30304) có thể vượt qua tường lửa. Nếu bạn tắt tính năng này ở bước này, bạn sẽ cần thêm các ngoại lệ tường lửa theo cách thủ công sau này.

 

cài V-Ray for Revit 4

 

3. Cài đặt hoàn tất. Trên màn hình cuối cùng có tùy chọn thu thập số liệu thống kê sử dụng. Xem trang Chaos Telemetry để biết thêm thông tin hoặc chọn tùy chọn Mở tệp ghi chú phát hành để mở tệp ghi chú phát hành sau khi cài đặt.

 

cài V-Ray for 3ds Max_2

 

Bạn đã sẵn sàng để kết xuất

Kiểm tra License V-Ray

Khi quá trình cài đặt Máy chủ cấp phép hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến máy chủ lưu trữ cục bộ của Máy chủ cấp phép (127.0.0.1:30304) để đăng nhập và kích hoạt nó.

 

 


Cấu hình V-Ray

Khi bạn đã cài đặt V-Ray cho Maya, bạn có thể tải plugin từ Trình quản lý plugin Maya:

 1. Start Maya.

 2. Open the Plugin Manager from the Windows > Settings/Preferences > Plug-in Manager menu.

 3. Scroll down to the vrayformaya.mll plugin entry.

 4. Check the Loaded and Auto-load options to load V-Ray for Maya.

 5. Click Close.

 

Đăng ký V-Ray Render Server như một dịch vụ

Bạn có thể đăng ký ứng dụng V-Ray Standalone như một dịch vụ Windows để nó chạy tự động khi khởi động Windows từ C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\Maya nnnn cho x64\maya_vray\bin\vraymayaspawnernnnn. V-Ray Standalone hiện có thể được sử dụng làm máy chủ kết xuất cho Kết xuất phân tán, Kết xuất mạng và kết xuất với IPR.

Lưu ý: nnnn là phiên bản Maya.

 

Chạy V-Ray Standalone

V-Ray Standalone được cài đặt như một phần của cài đặt V-Ray cho Maya. Nó có thể được bắt đầu từ C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\Maya nnnn cho x64\maya_vray\bin\vray. Sau khi bắt đầu, bạn sẽ cần bắt đầu kết xuất dòng lệnh bằng cách gọi lệnh vray trước rồi thêm tham số vào lệnh: vray -sceneFile = "[tệp cảnh v-ray]"

Sử dụng tùy chọn -help để xem danh sách các tùy chọn dòng lệnh có sẵn.

 

Chạy máy chủ kết xuất độc lập V-Ray

Bạn có thể sử dụng máy chủ kết xuất độc lập V-Ray để kết xuất phân tán, trong đó một khung hình duy nhất được tính toán đồng thời trên nhiều máy. Trước khi bạn có thể sử dụng kết xuất phân tán, bạn phải khởi động ứng dụng V-Ray Standalone ở chế độ máy chủ kết xuất trên các máy mà bạn muốn sử dụng. Để làm điều đó, hãy mở ứng dụng từ C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\Maya nnnn cho x64\maya_vray\bin\vray


Trên đây là hướng dẫn tải và cài đặt, kích hoạt License V-Ray for Maya.

 • Cập nhật những thông tin mới nhất và hỗ trợ về phần mềm V-Ray: https://vray.com.vn/tin-tuc
 • Tham gia cộng đồng sử dụng V-Ray tại Việt Nam để thảo luận, trao đổi và khoe tác phẩm của mình. V-Ray Việt Nam:https://www.facebook.com/groups/vrayvn
 • Cần hỗ trợ và tư vấn, vui lòng gửi yêu cầu về Email: chi.pham@vray.com.vn
   

 

Zalo
Hotline